Osby Missionsförsamling - SMU

 

 

 

Ja, det vet vi ju att råvarumässigt så är människans värde begränsat till ett par kronor, om man tittar på de kemiska betsåndsdelarna som kroppen består av. Så ur det synpunkten är det inte mycket till investering i framtiden som människan bär med sig som kapital.

 

Men, man kan också se det på ett annat sätt?

När vi läser vårt nya testamente så finns det ju ett antal personligheter som är väldigt framträdande och en av dem är Paulus. Han har skrivit 13 brev varav 10 brev är till församlingar, s.k. publika brev, men 3 av breven är brev till sina medarbetare, alltså lite personliga. 2 brev till Timotius och ett brev till Titus. I första brevet till Timotius återberättar Paulus sin egen omvändelse på några korta rader, som i sig innehåller så mycket dramatik. Nedan ett litet citat.

 

Så här står det i 1 Tim 12: Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst.

 

Tre saker som Paulus nämner:

 

1. Han gav mig kraft

2. Han trodde på mig

3. Han gav mig en uppgift

 

Om det är något vi i vår värld brottas med så är det ju just detta.

- Är jag sedd, är jag något värd, har någon behov av mig, vilken är min uppgift, kan jag vara till nytta för någon eller något och hur skall jag hålla hela vägen

 

Alltså: inget nytt under solen, som det heter. Problematiken är den samma idag även om vi uppfattar den som något mer uppskruvad i vår tid av uppkoppling, men grundfrågorna finns kvar.

Att i det sammanhanget läsa om Paulus och hans dramatiska liv innan omvändelsen (som vi är långt ifrån) kan trots allt ge oss hopp just i punkterna ovan när de existensiella frågorna kryper in i vårt allra innersta.

Det finns kraft, det finns hopp och det finns uppgifter som vi i vår församling inte bara får utan uppmanas att lyfta fram som goda exempel på liv i gemenskapen och som skapar så många mervärden som vi likt Paulus inte trodde fanns, men Han gav mig kraft.

 

En önskan om Guds välsignelse och beskydd

Lars-Åke

 

Vad har jag för värde, egentligen ?

 

Uppdaterad 2018-01-23; Kontakt: webbmaster@missionskyrkanosby.se

Copyright © All Rights Reserved