Ansvarig för församlingens ekonomi är Lars Nilsson

Våra olika konton är:

Församlingens Bankgiro: 267-6377

Församlingens SWISH-nummer: 123 427 14 25