Ansvarig för församlingens ekonomi är Lena Nelander

Våra olika konton är:

Församlingens Bankgiro: 267-6377

Församlingens SWISH-nummer: 123 427 14 25