larsake.paulsson@missionskyrkanosby.se

Osby Missionsförsamling - SMU

 

Lite allmän info från Församlingsbladet

Webbmaster: larsake.paulsson@missionskyrkanosby.se

 

Styrelsemöten:

 

Planerade styrelsemöte:

23 maj

13 juni

 

 

Församlingsmöten under 2018 är:

16/9 och 25/11 efter gudstjänsterna

 

 

 

 

Torgkaffe

Varje fredag 9.30-12.00

(då skylt är uppsatt)

 

 

 

Öppen bön och samtals grupp

Måndagar kl 18.00 i storstugan

Kontaktperson:

Ruth Reimer (0479-133 95)

 

Intergrations café

Varje onsdag kl 14-16

 

Daglediga

Torsdagar kl 14.00 ojämna veckor

Programmet är genomgående sång, högläsning, lite frågesport och andakt och fika inte minst.

Ansvariga Margot Malmqvist och Ulf Ohlqvist

 

Adventisterna

har gudstjänst i Storstugan

Lördagar kl.10.00 – 14.00

UDDA VECKOR

 

För kontakt Martha o Stig Sjölander 0479-310 70

 

Gideoniterna

Behöver nya lokala medhjälpare.

Känner du att det skulle passa dig,

så hör av dig till Margot (0479-141 18)

 

 

 

Ring om Du vill ha skjuts till Gudstjänsten

Gunnar Nilsson 0479-10675

Vasti Lindén 070-3910169

Gunlög Jeppås 0479-10469

Anvegårds 0479-13719

Ruth Reimer 0479-13395

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osby Missionsförsamling

 

Missionskyrkan, V. Storgatan 24, 283 31 Osby

Tel: 0479 - 135 59

Pastor: Ulf Ohlqvist

070 - 627 12 23

E-post:ulf.ohlqvist@missionskyrkanosby.se

 

Ordf: Billy Tågerud

Farstorps-Tågarp 1450

280 23 Hästveda, tel:073-0515418

 

Kassör: Roland Anvegård

Sparvgatan 11 J,

283 35 Osby, Tel: 072-7470508

 

Församlingens Bankgiro: 267-6377 Handelsbanken

 

Övraryd:

Birgitta Johansson, Svinön Pl. 3192,

280 64 Glimåkra.

Tel: 0479 - 912 26

 

 

OSBY SMU

SMU-gården,

V.Storgatan 24 283 31 Osby

0479-135 59

 

Ordf. Tobias Johansson

Hässlehults Gård 3153,

280 64 GLIMÅKRA, Tel: 0738-397192

 

Kassör: Birgitta Johansson

Pl, 3192, 280 64 Glimåkra

Tel: 0479 - 912 26

SMU:s Bankgiro: 5735-1637

 

Hemsida: www.missionskyrkanosby.se

 

Hyra av lokaler:

Margot Malmkvist

Email: akema1950@gmail.com

_________________________________

 

 

GUDSTJÄNSTWEBBEN (EQUMENIAKYRKAN)

https://gudstjanst.se/

En webbplats som hjälper dig att planera en gtj om behov uppstår

Uppdaterad 2018-04-18 Kontakt: webbmaster@missionskyrkanosby.se

Copyright © All Rights Reserved