Planerade styrelsemöte:


Följande Styrelsemöte är planerade enligt nedan detta år:


Nästa Styrelsemöte:

14 nov. samt 12 dec.


Samtliga styrelsemöte kl. 19:00

 

Om inget annat anges är platsen för sammanträdet i Missionskyrkan


Kontaktpersoner:

Billy Tågerud ordf 073-0515418

Lena Nelander, sekr. 070-6490812