Planerade styrelsemöte:


Följande Styrelsemöte är planerade enligt nedan:


Nästa Styrelsemöte: 21 mars. -23 


Samtliga styrelsemöte kl. 19:00

 

Om inget annat anges är platsen för sammanträde i Missionskyrkan


Tänk på: Har du förslag eller synpunkter som skall tas upp på årsmötet vill vi att du kontaktar någon i styrelsen innan den 20 januari -23


Kontaktpersoner:

Billy Tågerud ordf 073-0515418

Lena Nelander, sekr. 070-6490812