Kontaktpersoner:


Ordförande

Billy Tågerud ordf 073-0515418


Sekreterare och kassör

Lena Nelander, sekr. 070-6490812