Tankar för dagen !

Ja, så heter det populära radioprogrammet i Sveriges Radio som sänds varje morgon kl. 06:00 och varar ungefär 5 minuter. Intentionen är att orden skall ge en stunds eftertanke i

nyhetsflödet. Det är många olika personer med ett mångfacetterat levnadsinnehåll som berättar om sina upplevelser och de tankar som är en del av deras vardag. Ibland så undrar jag om man inte skulle kunna beskriva det som ”eftertankar för dagar som varit”. För visst är det så, att när man vaknar på morgonen och kliver ur sin säng, så föds det så många tankar om hur dagen skall gestalta sig och för oss alla är de dagar som kommer och går, så olika och på ett eller annat sätt fyllda med innehåll. En del av oss har lätt för att med ord beskriva dagens upplevelser med ord, medan andra gömmer det i sin tankevärld som upplevelser. Vi är så olika och våra dagar blir ibland bara ”tankar för dagen”, mer eller mindre värdefulla och för en del lätta att beskriva med ord.

Man kan tro att vi är unika för vår tid, men när man läser om alla de människor som figurerar i vår Bibel, så förstår man att ”tankar för dagen” inte är något unikt, tvärtom. Det som kanske skiljer, är att de tankar en del av personerna fyller sitt sinne med de tidiga morgontimmarna också är de tankar som formar deras vardag. Det är för en del inte bara vardagens innehåll och tankar som formar deras inre när dagen går mot sitt slut, även om det också förekommer.

Så här formar David sin vardag i Psaltaren i Psalm 100 Tjäna Herren med glädje, kom inför hans ansikte med tacksamhet. Gå in i hans portar med tacksägelse, kom till hans gårdar med lovsång. Tacka honom, prisa hans namn, för Herren är god. Evigt vara hans nåd, från släkte till släkte hans trofasthet.

När jag skriver detta är det midsommar. Allting i naturen växer och frodas. Vardagen fylls bland annat med tacksamhet för den fantastiska naturen, men också en medvetenhet om att det för många av oss finns dagar och stunder då man inte alltid kan njuta av denna naturens skönhet av olika anledningar

Ändå skulle jag vilja ge dig och oss alla en liten strof från en sång av Göte Strandsjö, ”Guds nåd är stor, oändlig som ett hav”. Kanske kan vi börja dagen med orden från Psaltaren och orden från strofen ovan som får bli ”Tankar för dagen” och en del av dagens innehåll.

/gm Lars-Åke
FÖRSAMLINGEN
Dikt av Sven-Erik Johansson


Vi är en skara människor helt vanliga som sanden på en strand.
Dock var och en så dyrbar som om det fanns blott en uti Guds hand.

Ett folk så fritt som örnen som runt bland skyar far.
Dock bundet av ett kärleksband som inga knutar har.
Så svaga och så bräckliga som blommor i din hand,
men dock planterade av nåd i Herrens trädgårdsland.
En skara barn som leker glatt i ord och tankar sitt tafatt,
där gråten blandas med ett skratt och dag ibland blir kväll och natt.
Där styrkan är den svages bön. Dock vi får så Guds kärleks frön.
Med blicken mot ett annat land, vi lever i Guds skaparhand


Julefrid önskar vi er alla !


Visst är det märkligt att vi varje år önskar så många God Jul och Gott Nytt år. Men, så har vi väl alltid gjort och visst är det fint. Jag tror dessutom, att vi verkligen menar vad vi säger och att vi innerst inne verkligen vill förmedla detta till våra nära, kära och medmänniskor.

Kan man önska alla i vår omgivning något bättre än det? Det kan man säkert, men i vår ofullkomliga värld är det ändå en bra bit på vägen

Genom media får vi varje dag till oss att det inte är alla som önskar varandra det bästa i tillvaron och ibland känner man sig onekligen villrådig hur man i vår lilla vrå och i det lilla kan medverka till en bättre tillvaro, framför allt i vår omgivning.

För någon vecka sedan var vi med i ett fackeltåg med anledning av förintelsen under andra världskriget. Innan fackeltåget började skulle alla facklor tändas, de som skulle sprida ljus längs vägen i höstmörkret.

En liten tändsticka tände en fackla som sedan tände en annan fackla, de två facklorna tände två andra facklor och nu var det fyra facklor som tände ytterligare fyra facklor. Dessa åtta facklor tände åtta nya facklor som sedan tände sexton nya facklor o.s.v. På mindre än fem minuter blev en liten tändsticka upprinnelsen till, att ett hundratal facklor tändes och att hela gatan lystes upp från centralstationen i Hässleholm ända upp till kyrkan och där inne infann sig en tystnad och en helig närvaro som är svår att beskriva.

Det får vara en liten bild av vad ett litet ljus i form av en tändsticka, kan åstadkomma en kall, mörk och regnig höstkväll.

Ditt lilla ljus av frid och omtanke är inte oväsentligt i varken höstmörker eller vintertid. Tvärtom kan det åstadkomma så mycket julefrid i många människors omgivning och en tillförsikt om att den Jesus som en gång föddes, fortfarande är en verklighet. Visst kan vi tvivla, det gjorde man också på Jesu tid. Men erfarenheten och historien visar och vill ge oss förvissning om en levande verklighet, den som tog sin början under julen för så många år sedan och som är en realitet även i tider då vi tycker att nedbrytande krafter har tagit över allt ljus.

Så kom ihåg och ta till dig! – Låt ditt lilla ljusa lysa oavsett mörker och låt det lysa speciellt nu i juletid


Jul- och Fridshälsningar från styrelsen
Församlingsbrev september -23


Växandets mystik !


När man denna ljumma sensommardag sitter på uteplatsen och tittar ut över en frodig nyklippt gräsmatta och ett trädgårdsland till brädden fylld av olika grönsaker, så måste man ju ändå förvånas över den rikedom som finns på en liten villatomt. Med lite kännedom om grönsakernas olika förutsättningar och diverse tips och råd så kan de rätt tillagade, bli alldeles utmärkta måltider. Tänk vad dessa små fröer har åstadkommit på bara några månader. Visst, lite kompostjord i våras och en del vatten har behövts, men ändå. Det kan väl inte vara fel att lite förvånas, vara tacksam och inte bara se det som den självklaraste sak i världen.

Sådd och skörd har alltid ventilerats i ett antal olika sammanhang och så också inom kyrkan. Vår Bibel talar om det, men då som exempel på att också du och jag, precis som fröet, har olika egenskaper som kan komma till nytta i en värld fylld av hunger i många olika avseende.

När man tar del av och lyssnar på det som hänt på våra sommarkonferenser runt om i vårt avlånga land, så kan man inte annat än förundras över den växande livgivande dynamik som finns på många platser och hur människor där fått möta det i tillvaron som kallas ”Gudsmöte”. De har sökt sig till en ”jordmån”, en plats som är fylld av växandets förutsättningar, väl förberedd och iordningsställd för människor som söker växt, kraft, mening och livsinnehåll i en ofullkomlig värld. Visst blir man både mållös och tacksam för detta i en tid av oro när destruktiva krafter får så stort inflytande i vår trygga och ombonade tillvaro.

En sjukhuspräst uttryckte det såhär efter besöket vid en sjukhussäng:

”Gud var där, Gud är suverän, och sanningen att Gud är god, var sann, oavsett vad jag tänkte och kände just då. Patientens hjärta och mitt hjärta var överlåtna och inom oss ringde samma ord som Petrus uttryckte efter att många lämnat Jesus: Herre, till vem skulle vi gå. Du har det eviga livets ord” (Joh: 6:68)

I framtidens centrum står korset, precis som det alltid gjort och Jesu egna ord gäller även idag, de ord som berör oss alla: ”På korset gjorde jag allt för dig”.

Ta vara på och förlita dig på, att ditt ”lilla” tros-frö har inneboende växtkraft som tillsammans med din himmelske Fader kan förändra och berika din vardag


Församlingsbrev jubi -23


Ord av liv !!


När vi träffas i styrelsen ungefär en gång i månaden, så finns det naturligtvis alltid en agenda. Det är vår ordförande som ser till att vi i styrelsen får den i god tid och att vi dessutom under vårt möte håller oss till den, diskuterar och beslutar utifrån våra förutsättningar och möjligheter. Som underlag ligger oftast ett välregisserad protokoll från sekreteraren. Inte alltid så lätt med beslutsprocessen, men den goda stämningen och atmosfären intalar oss alla vår övertygelse om Guds närvaro, inte minst hur vi börjar vårt sammanträde.

Varje gång vi träffas är någon av oss ansvarig för fika, men inte bara det, utan även att dela något ord från vår Bibel som den ansvarige känner att vi alla bör ta del av.

När vi träffades den den 20/6 så delade Evy detta ord till oss alla från Rom 15:13

”Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft”


Ibland så landar ordet i ens medvetande och man bara känner hur ordet naglar sig fast i livgivande mylla och bara vill växa vidare, eller också, om man så vill, hur ordet och tron får fast förankring på hälleberget. Tryggheten att tron både är skapande och ger trygghet inför en oviss morgondag, ja, hur är det möjligt ?

Är det verkligen så, att ordet kan skänka oss en inre frid i den oroliga värld vi lever i ? Jo, säger ordet ”genom den helige Andes kraft”

Låt oss i trosvisshet bedja om denna kraft, bedja om visshet var vi har vår trygghet, men inte minst att bedja för våra nära och kära, vår kyrka och att ordet inte bara förblir ord, utan att du precis som vi i styrelsen får känna och uppleva att ordet är både ”Ande och Liv”

Sommaren ser så olika ut för oss alla, de flesta av oss planerar för avkoppling, gemenskap, upplevelser i sommarens värme och växtlighet. För många av oss är det så, men inte för alla i vår närhet. Glöm inte nära och kära nu under sommaren. Det finns så många möjligheter att ge ett ord av liv i en värld som inte är fullkomlig på något vis och som saknar så mycket, men alla kan vi ”fylla någon med glädje och frid genom tron”


Sommarhälsningar från styrelsen juni 2023

gm Lars-Åke


Församlingsbrev mars -23


Så var det dags igen !!

Ibland möter man en del spontana kommentarer med tanke på hur man ser på livet och omständigheterna i vår vardag. Rubriken ovan är en sådan när frågan om våren kommer på tal. Man kan se det spirande livet på så många olika sätt. En del tänker på att få sätta de där små fröna som efter en tid i fuktig varm jord vaknar till liv, medan andra ser det som, -Jaha, då var det dags för gräsklippare, ogräsrensning och allt annat som behöver göras, alltså bara jobb

Men varje påsk kan man inte annat än förundras över värmen som kommer, lövsprickningen, spirande växtlighet och alla de människor som man spontant möter när de är ute och njuter av skapelsens mäktiga under och all den växtlighet som på olika sätt vittnar om all den sprängkraft det finns i växandets dynamik under gynnsamma omständigheter.

Påsken är sedan urminnes tider den tid på året då man reflekterar över ”Se jag vill göra något nytt” och denna universums unika budskap, att livet har fått ett helt unikt innehåll med påskdagens budskap.

Jo, vittnesbörden duggade tätt om att den Jesus som hela omgivningen trodde var tillintetgjord, faktiskt lever. På annandag påsk får vi ta del av berättelsen om Emmausvandrarna i Luk 24. Två personer som uppgivna över det de bevittnat på långfredagen, får möta en människa de inte känner igen, men som blir upprinnelsen till öppnade ögon och de får se och uppleva en verklighet de inte trodde fanns, inte ens i deras vildaste fantasi

Så kan det vara för oss också, var och en. Vem kan, utan att någon berättar det för oss, tro att ett litet, litet frö, stort som ett knappnålshuvud, som t.ex. ett Lobeliafrö, kan bli något. Men några sådana frö i en rabatt kan bli ett fantastiskt blickfång och en njutning för inte bara dig och din omgivning utan även för våra insekter.

Guds skapelse innehåller mycket som i det fördolda kan tyckas märkligt. Men när det uppenbaras får Jesu egna ord en speciell innebörd. ”Jag har ju kommit för att ni skall ha liv och liv i överflöd” (Joh 10:10).

Påskdagens kärnfulla och häpnadsväckande innehåll genljuder över en sargad värld, där du och jag inte bara kan och får förundras. Vi får även i tacksamhet vara med och så, inte bara små frö i en rabatt, utan även så och sätta levande ord fulla av sprängkraft och ge både oss själva och inte minst vår omgivning hopp och tillförsikt.


Vårhälsningar från styrelsen

gm Lars-åke


Församlingsbrev nov -22

Händelser som berör!

Senhöststankar !!


Året går mot sitt slut och snart läggs detta år bakom oss, en tid som på olika sätt innehållit så mycket. Föga anade vi allt det som låg framför oss och många upplevelser och tankar har passerat hos oss alla, framför allt det som ligger oss närmast. Men, i år kanske mer än någonsin, har vi upplevt en destruktiv värld som kommit oss så nära och som vi inte trodde var möjlig. Hur och när skall detta sluta? En fråga som många ställt sig genom historien under så många gånger och i olika skeenden.

Under ett par månader kommer vi i våra kyrkor uppleva bibeltexter som beskriver många olika händelser. Domsöndagen – som handlar om ”Jesu ankomst”. 1:a advent – som har framtidstemat ”Ett nådens år”. Julen några veckor senare med budskapet om Jesu födelse. Efterföljande söndagar inrymmer en hel del dramatiska texter som speglar händelseförlopp så diametralt motsatta det vi är vana vid. Vi kan möjligen känna igen oss, eller för vårt inre uppleva dramatiken i de beskrivna händelserna. För trots allt känner, tänker och tycker vi människor i många avseende ganska lika, även i våra dagar.

Vi kan se Domsöndagen som en mörk och historisk slutpunkt som beskriver -Hit men inte längre, men också som en dag med startpunkten ”Se jag vill göra något nytt”.

Vi kan se 1:a advent som den dag då skyltfönstren visar oss allt det som någon annan tror att vi inte kan vara utan, men också som den dag då vi tar till oss det som texterna vill beskriva om framtiden – ”Ett nådens år”.

Vi kan se Julen som den stora högtid där fokus är traditioner som mycket handlar om gemenskap, mat, dryck, klappar och dans kring granen, men också se julen som den historiska händelse som påverkat hela vår mänsklighet på ett sätt som nästan ingen kunde förutse, varken i stadens omgivning eller i stallet, där det begav sig den julnatten. Och vem kunde ana det!

Ja, kanske Maria, som i sitt hjärta bevarade och begrundade allt det hon fått uppleva. Så står det i Luk 2:19.

Alla kan vi erinra oss tillfällen vi upplevt så betydelsefulla, att egentligen inget kan sudda ut det ljus som detta förmedlar i vårt inre varje gång vi tänker på det. Julens budskap är också en händelse som vill lysa upp vårt inre, även om vi inte upplevt tillfället då det hände. Men insikten fanns inte heller då, utom möjligen för en liten inre krets, att detta lilla liv som föddes en dag skulle förmedla ett livsavgörande budskap både för sin tid och efterföljande släkten.

-Se, jag är världens ljus och jag vill göra något nytt, för att ni skall ha liv och liv i överflöd. Ja, min frid ger jag er, säger Jesus i några olika sammanhang

Vi önskar er alla dagar av frid i senhöstens mörker, under julens alla händelser och i dagar framöver

Styrelsen /gm Lars-Åke

-----------------------------------------------


Församlingsbrev våren -22


Sommar, sommar, sommar

Varje dag kl. 13:00 efter de korta nyheterna spelas sången "sommar, sommar, sommar" i radions P1 och dagens sommarvärd berättar något som ligger den dagens sommarvärd varmt om hjärtat. Det kan vara personligt eller aktuellt i någon form i den personens liv och vardag. Varje år utses någon av dessa sommarvärdar som en av "folkets val" och som man gärna vill ska återkomma.

Man kan ibland undra vad det är som just den "dagens sommarvärd" uttrycker och som gör så stort intryck på den breda allmänheten. Oftast är det personliga upplevelser som berättas och som ligger nära många av oss och hur vi upplever inte bara vardagen utan också dramatiken i våra liv. Man kan känna en viss samhörighet med personen som talar, därför att vi har upplevt något liknande eller kan leva oss in i sammanhanget och känner förståelse.

Att få insikt i en annan persons upplevelse i både glädje och sorg, det är en del av livet. Och vi, som en del av Guds skapelse, har den fantastiska möjligheten att lyfta fram detta i vår personliga förbön för den eller de som du upplever just nu behöver din speciella omtanke. Bed att Guds rike och närvaro skall vara just där, att hans vilja skall ske och att just den personen skall känna sig omsluten av Guds välsignelse.

Det om något, är väl använd tid, uppmanar oss Paulus i 1. Tim 2: 1-4

//Lars-Åke


------------------------


Förvandlingens  hemlighet..?

Vi ser bara växtens gröna yttre skal

Men längst där inne finns ett förborgat val

För när ljus och värme tränger in i vävnad och märg

Så byter växten sin vintergråa färg

Ty så är växten en gång skapad i tidens morgonstund

för att  i skimrande grönt få färga skog och lund

Och vi alla som detta förnimmer, är tacksamma och tänker:

Än en gång får jag uppleva det som våren oss alla skänker

Att stilla förnimma växandets mirakel även detta år

Är att inse, - Vi behöver alla Guds värmande sommar och vår?Församlingsbrev våren -22


Bopåle i tiden...!


Ordet ”bopåle” används i uttrycket ”slår ner sina bopålar” som betyder att ”bosätta sig”. För de flesta av oss som läser detta är det en självklarhet att vi bosätter oss i princip var vi vill och där lever och verkar vi. Inget konstigt med det, tycker vi. Det är, när man tänker efter, så mycket i vår tillvaro som följer invanda mönster och vi reflekterar inte så mycket över det. Mat på bordet flera gånger varje dag, våra varma ombonade bostäder, alla sociala möjligheter med skola, hälsovård, för att nämna något.

Alla vet vi vad som just nu händer i Europa och Ukraina. Den enorma förstörelse som är mänskligt betingad och som gjort att så många människor fått sina ”bopålar” uppryckta. De flesta har i sin enorma förtvivlan ingen aning om hur morgondagens triviala saker skall lösas. Allt det självklara i tillvaron har på ett brutalt sätt ryckts bort och framtids-utsikter vågar man inte ens tänka på,men kanske har de flesta ändå en inre önskan om att en dag få återvända till den plats där de en gång valde att placera sin "bopåle."

Var är vi i detta? Hur tänker vi?  Alla dessa nyheter som sköljer över oss, vad är sant och hur mycket elände kan vi se utan att gripas av förtvivlan och uppgivenhet om en fredlig värld, där det finns både möjlighet och utrymme för oss alla.

Genom hela Bibeln möter Guds folk både väldigt goda tider och fruktansvärt svåra tider. Men, genom alla dessa tider förkunnar Bibeln Guds godhet och Gud är god även när våra omständigheter inte är det. Men visst frågar vi oss dagar som dessa: Var finns du gode Gud i allt detta ?


Det enda som bär när allting annat vacklar, det är Guds nåd och hans barmhärtighet. All jordisk berömmelse och glans den slocknar när sist jag står hos Gud i härlighet.

Det enda jag vet det är att nåden räcker, att Kristi blod min synd, min skuld betäcker. Det enda jag har att lita till en gång, det ärGuds nåd, Guds gränslösa nåd.

/Lydia Lithell


Styrelsen genom Lars-Åke


Församlingsbrev febr -22

Tre små ting !!


Tre små frukter ………

Fick för en tid sedan höra, att om man äter tre små rönnbär varje dag, så tillgodoser man hela kroppens behov av C-vitamin. Det är ju ganska märkligt hur tre så små bär kan bära med sig så mycket koncentrerade nyttigheter. Så, om jag bara äter dessa tre sura och beska bär varje dag, så är mycket vunnit för att jag skall må bra, visst är det fantastiskt !


Tre små frö ………

För något år sedan hittade jag tre små frö som jag satte i trädgårdslandet, utan att veta vad det var för frö. Jorden var exakt det samma för alla tre fröna, men frönas inneboende egenskaper var ju så väldigt olika, så vad skulle det bli av detta ? Jo, det blev en morot, en purjolök och ett salladshuvud och vid lämpligt tillfälle så dukade vi fram dessa tre frukter som komplement till vår måltid och det blev riktigt, riktigt bra. Utan dessa tre frukter hade faktiskt måltiden blivit lite uddlös.


Tre små ord ………

Att uttala något lite, kanske bara tre små ord, kan faktiskt lyfta nästan vem som helst från en intetsägande vardag till en dag med positivt förtecken, t.ex. som när jag häromdagen hörde på nyheterna att ”Våren är här”, eller varför inte påskens vittnesbörd som vi har hört så många gånger, ”Jesus är uppstånden” med allt vad det innebär.

Tänk att tre så små ting kan ha så stor påverkan på vår vardag, det är nästan så man inte kan tro det, men så är det. Det kan ju vara något att ta till sig, eller hur ?

Dela gärna med dig av det enkla, det självklara och det positiva som kan göra dagen så värdefull för både dig och din omgivning oavsett om det är frukter, frö eller enkla ord

Styrelsen genom Lars-ÅkeFörsamlingsbrev Julen 2021


En God Jul och ett Gott Nytt År…

Rubriken ovan är väl ett uttryck som de flesta av oss både känner igen, önskar varandra och verkligen också menar. När vi tittar tillbaka så kan en del säkert med all rätt säga att förra julen kanske kunde varit bättre, medan en del av oss minns förra julen som riktigt minnesvärd. Men ändå, vi önskar varandra vid denna tiden alltid en värdefull tillvaro med rubriken ovan, den må vara sliten och alldaglig men den innehåller ju så mycket förhoppningar om det vi önskar varandra, det bästa i tillvaron.

Att vi sedan urminnes tider i våra kyrkor och i många hem firar julen med det budskap den innehåller är ju i sig unikt och egentligen så långt man kan komma från den kommers som också är förknippad med julen.

Julens bibliska texter innehåller ju  så mycket dramatik och man kan ju undra hur Maria och Josef upplevde vinternatten där i stallet under de primitiva förhållande som vi kan läsa om i Luk 2. Det står inte så mycket om det, men vi kan ana oss till att de var väl medvetna om händelsens betydelse både före och efter Jesu födelse. Det står bl.a. vid några tillfällen att Maria ”gömde och begrundade det som skedde i sitt hjärta”.

Vi har säkert också varit med om det vid tillfällen i våra liv. Något har hänt som fått oss att tänka efter, tänka till, uppleva, minnas och de händelserna har liksom aldrig lämnat oss utan de finns där väl förborgade i vår minnesbank, hjärtat.

Kanske kan denna julen bli ett av alla de minnesvärda ögonblick du vill gömma och begrunda. Vi i församlingen önskar dig det och därför ”Allt gott från oss till Dig” när du läser detta

Styrelsen genom Lars-Åke


Församlingsbrev den November 2021


När sommarn mot hösten sig vänder,        Guds folk är som flyttfåglars skara,

då samlar sig flyttfåglars rad.                     De väntar på uppbrottets stund.

De längtar till ljusare länder,                      De väntar Guds sommar den klara,  

med vårliga grönskande blad.                    där högt ovan världarnas rund.


De vet att när sommaren svalkas,             De väntar en sommar där borta,  

då närmar sig uppbrottets stund.              ett varmare skönare land.  

De vet att när höststormen nalkas,           Ja, blott några vingeslag korta,

då väntar en varmare lund.                       sen ser vi den soliga strand.  


En dag lyfter tusende vingar,

för fjärran långmila färd.

Och flyttfågelstrecket sig svingar,

mot himlen, Guds eviga värld.

//Lydia Lithell


När jag för ganska många år sedan för första gången hörde Arthur Eriksson sjunga ”Flyttfåglarna” så var det som att orden naglade sig fast i mitt medvetande, orden i sångtexten talade om en framtid, som jag då inte hade en aning om.

Det var något som fanns långt borta, men ändå ord som talade om kommande dagar av hopp och tillförsikt, även om jag inte tyckte det var nåbart just då. Men visst kunde man ta till sig sångens ord och det som upprepas varje år, den stora flytten till varmare länder och återkomsten när värmen vänder tillbaka och allt som sovit sin vintersömn vaknar till liv.

Det är inte alltid tiden utvecklas som man tänkt sig, så mycket kommer emellan. När man tänker tillbaka så kan man förundras över alla dessa dagar som kom och gick och hur innehållet blev. Är den gångna tiden bara ödets slumpmässiga tillvaro eller fanns och finns det en tacksamhetstanke trots allt, när de dagar som vi bara tar för självklara, formas till att bli ett liv.

Många kan vittna om gudsinspirerade tillfällen då livet förändrades, några kan vittna om ord av ”ande och liv” som format deras vardag, andra om möten med människor som har varit till stöd och där omtanken varit som en livlina i en mörk tillvaro.

Listan kan göras lång och säkert har du också som läser detta, djupt i ditt inre, sparat på små ädelstenar av händelser som lite då och då glimmar till och som genom åren gjort dina dagar värdefulla. Sångens ord, kanske även nu, kan göra dina framtida dagar fulla av hopp och tillförsikt.  Berätta gärna om detta nästa gång vi ses på vårt församlingsmöte eller lägg gärna en lapp i vår bönelåda som finns i entrén


Guds välsignelse till er alla

Och en önskan om en fin höst och adventstid

Styrelsen gm Lasse


Församlingsbrev 2021-06-10


Kära vänner!


Jag har sagt till min hårfrisörska att min relation med henne är som min relation till Gud. Jag får komma precis som jag är när jag är som risigast, jag behöver inte och kan inte dölja något och så blir det något bra av mötet. I dag stod jag utanför salongen och fick se en skylt i fönstret och läste: ”Där står Du och duger precis som Du är!” Guds ord kan komma till oss på många olika sätt. I onsdags hade vi styrelsemöte och Elin delade några tankar med oss i sin inledning som har följt mig sen dess. När något oväntat inträffar reagerar vi ofta med att be till Gud om hjälp men kommer snabbt på en idé till lösning utan att först ha lyssnat efter Guds vägledning. Detta gäller för oss enskilda och som församling. Vi behöver stanna upp och lyssna! Samtalen fortsätter om hur vi vill utforma våra gudstjänster i fortsättningen. Erfarenheterna av ” enklare gudstjänster” är i stora delar positiva. Det är mycket glädjande att restriktionerna för antalet kyrkobesökare har lättat så att vi nu kan vara 34 personer i kyrksalen plus några på läktaren och även i storstugan. Samma regler gäller fortfarande med tanke på smittspridning. Det blir gudstjänster kl 10.00 den 4/7 och 11/7 men inga gudstjänster den 18/7 och 25/7. ”Årsmöte 2021” är planerat till den 22/8 efter gudstjänsten. ”Hallendagarna” blir den 27-29/8 med medverkan av Carl-Erik Sahlberg. Mer info kommer! Vi ser fram emot när vi alla kan mötas och dela tankar om hur livet med pandemin har varit, vad som har varit svårt men också positiva erfarenheter. ”I denna ljuva sommartid” vers 7 tycker jag mycket om: Liksom ett träd i sol och regn så låt min själ i Andens hägn få växa alla dagar den sommar som av nåd jag får. Gud låt mig bära frukt i år, den frukt som dig behagar.

Så vill styrelsen önska alla en fortsatt rik och skön sommar och Guds välsignelser speciellt för var och en. Han vet vad vi behöver!


Enligt styrelsens uppdrag den 9/6 2021 Evy Boklund

 

--------------------------------------


Församlingsbrev 2021-04-03


Påskhälsning från Församlingen

 

Just nu sitter jag i Hässleholm och blickar ut över den nakna växtligheten och man får liksom ingen känsla av att det finns liv i alla de träd som för lite drygt ett halvår sedan hade en prunkande grönska. Ändå vet jag av erfarenhet att med största sannolikhet kommer grönskan även detta år, när ”tiden är inne”. 

”När tiden är inne”, ett märkligt uttryck som finns ett antal gånger i vår Bibels  nya testamente. Galaterbrevet skriver att ”när tiden var inne sände Gud sin son” och man kan undra vad det var för speciellt med den tiden, när Jesus kom till vår jord. Fanns det liksom något underliggande liv som bara väntade på rätt tidpunkt. Ja, så var det säkert. Det vi också vet är, att människor i mötet med honom, upplevde förvandling och fick nytt liv på många olika sätt och många blev så fångade och tagna av det Jesus förmedlade och ville inget annat än föra budskapet vidare. Den riktigt stora upplevelsen efter långfredagens uppgivenhet kan vi bara ana oss till, när lärjungarna nåddes av budskapet om uppståndelsen på påskdagen och när Jesus vid ett antal tillfällen helt oanmäld bara fanns med i deras gemenskap med orden ”Min frid ger jag åt er alla”. Det var upprinnelsen till det vi gör varje söndag:  -Vi firar Gudstjänst, för Jesus är uppstånden, ja Han är verkligen uppstånden.

Idag upplever vi nästan fullständig ”vinter” i våra församlingar runt om i vårt land, precis som naturen utanför mitt fönster. Men det underliggande budskapet är även i dessa tider att det finns ”liv och liv i överflöd” som kommer att blomma ut ”när tiden är inne”. Det är verkligen en stilla nåd att bedja om, att vi alla ändå har den övertygelsen i årets påsktid, då allt verkar lamslaget. Men vårt budskap i vår församling är att Han som sa att ”Jag är vägen, sanningen och livet” också sa att ”Jag är med er alla dagar”. Och det gäller även detta år.

Guds välsignelse till er alla

Och en önskan om en Glad Påsk i uppståndelsens tecken

Styrelsen gm Lars-Åke


----------------------------------


Församlingsbrev 2021-02-08

 

 

Kära vänner

Det blir inget årsmöte 14/2 i Osby Missionsförsamling

 

Enligt stadgarna ska församlingens årsmöte hållas senast 15 februari.

I rådande situation har styrelsen valt, att bortse från detta och senarelägga årsmötet,

till förmån för att kunna träffas och hålla årsmötet i kyrkan (i stället för ett webbmöte).

 

Bokslut och övriga dokument kommer att göras klara så att årsmötet kan hållas

så snart som det är möjligt utifrån rådande pandemisituation.

 

Vi ber för en snar förbättring av situationen

och ser fram emot att kunna träffas

 

 

Med vänlig hälsning från styrelsen

 

Lena Nelander

Sekreterare

Tel. 070-649 08 12

E-post vogben.lena@telia.com alt 0480.16234@telia.comKära vänner!


Här kommer en församlingshälsning brevledes från styrelsen eftersom vi inte kan ses som vanligt längre. Hoppas att ni är vid gott mod trots rådande situation. Vi har varit i kontakt med några av er som inte kan närvara vid gudstjänsterna i dessa tider och vi planerar att ringa runt till fler den närmsta tiden  för att höra hur ni har det. Någon uttryckte att all denna tid till bön och stillhet också stärkt gudsrelationen. Låt oss hoppas att det får bli så för många av oss!

Just nu råder en ökning av antalet smittade i Osby och vi har diskuterat i styrelsen ang. gudstjänstfirandet framöver. Vi var överens om att fortsätta följa de riktlinjer och restriktioner som kommer och därför har vi tillsvidare satt maxgräns på 8 personer vid våra sammankomster. Vi kommer heller inte att annonsera ut gudstjänsterna. De som kommer i

dagsläget är nästan uteslutande samma personer och alla är införstådda om förhållningssättet. Idag (22/11) var vi 6 personer.

Några av er har undrat lite hur vi har det på söndagarna och hur diskussionen i styrelsen går. Här kommer en liten redogörelse:

Söndagsgudstjänsterna har fortgått alltsedan covid-19 bröt ut, men på ett anpassat sätt inom ramarna för de restriktioner som kommit.

Säkerhetsåtgärder vi vidtagit: Aldrig komma till kyrkan med symtom, hålla avstånd, handsprit finns tillgänglig utanför ytterdörren och inne i kyrksalen, inget kyrkfika, vi hänger jackorna glest i kapprummet, kollekt lägges i en kollektbox längst ned i kyrkan. De som räknar pengarna använder handsprit. Vi sitter på spridda platser i kyrksalen. Styrelsen tar ansvar för att hålla sig uppdaterade på informationen gällande aktuella

restriktioner och vår ambition är att alltid följa dessa. Vi försöker hitta en balans mellan att ta ansvar och följa lagen/de allmänna råden och samtidigt fortsätta samlas kring Guds Ord, lovsjunga och be.

Stefan, Elin, Billy är ansvariga för gudstjänsterna sedan smittan bröt ut i våras och än så länge fungerar det bra. Vi har haft öppet för predikanter utifrån, men i nuläget har ingen velat göra sådana resor.

Be gärna för söndagsgudstjänsterna framöver.


Samlingarna är en timme långa och ser ut ungefär såhär med början kl 11:00


  • Stefan hälsar välkommen och läser bibeltext samt ber för gudstjänsten samt för alla de som inte kan närvara.
  • Vi sjunger en psalm
  • Dagens GT-text och episteltext.
  • Sång/ vi sjunger psalm
  • Kortare predikan över söndagens evangelietext
  • Psalmer och lovsånger varvat med fri bön, ljuständning och förbön för ämnena i bönelådan
  • Välsignelsen
  • Psalm
  • Välsignelsen
  • Psalm


Ovanstående gudstjänstform kommer att löpa på (om Gud vill) så länge vi måste förhålla oss till viruset. Vi tar tacksamt emot talare/musiker utifrån så snart möjlighet ges. Om någon av er har ett särskilt böneämne / hälsning / tilltal ni vill att vi tar upp på

söndagarna så hör av er till någon av Elin, Billy eller Stefan så ordnar vi det. Vi finns även tillgängliga per telefon för personlig förbön eller en stunds samtal för den som vill. Skulle vi inte svara med det samma så försök på nytt! Kanske finns det någon annan i församlingen du vill vända dig till? Vi vill gärna uppmuntra er att kontakta varandra vid behov av förbön såsom Bibeln uppmanar oss. En mindre bönegrupp ses också på måndagarna kl. 18:00 , Eivor och Roland ansvarar.

Elin har en del kontakt med både Pingst och Svk så att vi följs åt i hanteringen av situationen. Lars Fröjmark hälsar och uppmuntrar oss i bön för vårt land och vår Kyrka. Kyrkan ska inte förlamas och tystas i tider som dessa, men vi ber också om vishet att inte riskera vår och andra människors hälsa . Vi pratade om att ha en böne-överenskommelse kl 11.00 (gudstjänsttid) varje dag då vi “möts” i bön över just den påverkan viruset har på samhället och våra gemenskaper. Kanske minns man inte att be varje dag, men vetskapen om att man inte är ensam i sin bön är stärkande. Vi hoppas att vi lyckats förmedla att ni inte är glömda bara för att vi inte setts på länge och att ni fortfarande kan känna er delaktiga i församlingens gemenskap om än på avstånd!


Ta hand om varandra och glöm inte att höra av er om vad det än må vara!

Elin 0768108817, Stefan 0708677546, Billy 0730515418


Varma hälsningar från Styrelsen i Missionskyrkan, Osby


Några ord av vila !!


Matt.17:7 Jesus sa: Stig upp och Var inte rädda. Och när de lyfte blicken såg de ingen annan än Jesus !

Joh 14:6 Jesus sade: Jag är vägen, sanningen och livet

Matt 28:20  Jesus säger: Jag är med er alla dagar till tidens slut….!Guds folk är som flyttfåglars skara,