Torgkaffe

Varje fredag 9.30-12.00

(då skylt är uppsatt)

 

 

Öppen  bön och samtals grupp

Måndagar kl 19.00 i Storstugan

Kontaktperson:

Eivor Anvegård 070-5513719

 

Intergrations café

Varje onsdag kl 15-17

 

Daglediga

Torsdagar kl 14.00 jämna veckor

Programmet är genomgående sång, högläsning, lite frågesport och andakt och fika inte minst.

Ansvarig Margot Malmqvist

 

 

Adventisterna

har gudstjänst i Storstugan

Lördagar kl.10.00 – 14.00

UDDA VECKOR

Kontaktperson:

Sissel Sjölander:

Tel: +46 731 02 67 50

Mail: sisselsjolander1966@gmail.com

 

 

Gideoniterna

Behöver nya lokala medhjälpare.

Känner du att det skulle passa dig,

så hör av dig till Margot (070-9398220)

 


 

 

 

 

Osby Missionsförsamling

 

Missionskyrkan, V. Storgatan 24, 283 31 Osby

Tel: 0479 - 135 59

 

Ordf: Billy Tågerud

Farstorps-Tågarp 1450

280 23 Hästveda, tel:073-0515418

 

Kassör: Lars Nilsson

Kristianstadsgatan 1, 

283 42 Osby

Tel: 070-4532872

Mail: lars.nilsson@missionskyrkanosby.se

 

Församlingens Bankgiro: 267-6377 Handelsbanken

 

Övraryd:

Birgitta Johansson, Svinön Pl. 3192,

280 64 Glimåkra.

Tel: 0479 - 912 26

 

 

OSBY SMU

SMU-gården,

V.Storgatan 24 283 31 Osby


 

Ordf. Tobias Johansson

Hässlehults Gård 3153,

280 64 GLIMÅKRA, Tel: 0738-397192

 

Kassör: Roland Johansson

Svinön 1216, 283 96 Killeberg

Mobil: 070-9964608

SMU:s Bankgiro: 5735-1637

 

Hemsida: www.missionskyrkanosby.se

 

Hyra av lokaler:

Margot Malmkvist

Email: akema1950@gmail.com

0709398220

_________________________________

 

 

GUDSTJÄNSTWEBBEN (EQUMENIAKYRKAN)

https://gudstjanst.se/

En webbplats som hjälper dig att planera en gtj om behov uppstår