Detta är Osby Missionsförsamling

 

 

    Osby Missionskyrka är ansluten till Equmeniakyrkan och vill vara en öppen kyrka och en mötesplats för alla. Du är naturligtvis välkommen hit för gudstjänst, andakt och gemenskap. Vi vill vara hela livets kyrka, där man kan bäras fram till dop eller barnvälsignelse, konfirmeras och vigas. Det finns också möjlighet att ha begravningsgudstjänst och minnesstund här. Vi bedriver även ett omfattande arbete bland barn och ungdomar i det nybildade Equmenia

 

 

Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkan utgörs i första hand av lokala församlingar, där Osby Missionsförsamling är med. Det är där som kyrkans centrala liv och arbete pågår. De nationella och regionala organisationerna finns i första hand till för att stödja och uppmuntra de lokala församlingarna. På nedanstående sidor finns information om var du hittar församlingar, hur de ser ut och vilket arbete de bedriver.


Equmeniakyrkans ungdomsarbete samordnas och utvecklas av ungdomsorgansiationen equmenia. I många av Equmeniakyrkans församlingar finns också equmeniaföreningar som bedriver olika former verksamhet för barn och unga.


Equmeniakyrkan är tillsammans med Equmenia indelat i sju regioner, vilka har till uppgift att bistå lokala föreningar och församlingar med utvecklingsstöd. Utöver församlingsstöd kan regionerna också anordna arrangemang som läger, kurser och konferenser.

Svenska Missionskyrkan (tidigare Svenska Missionsförbundet)


har existerat som egen rörelse sedan 1878, då man bryter från Svenska Kyrkan bland annat på grund av att man vill lägga större vikt på kristen mission i Sverige och i utlandet. Samfundet har under sin historia bedrivit mission och biståndsprojekt i flertalet länder, bland annat i Kongo, Indien, Ryssland och Kina, men även i Sverige. SMF/SMK har under årens lopp haft eget bokförlag, tidningsutgivning, egna skolor (folkhögskolor samt missionärs- och pastorsutbildningar), ungdoms- och scoutverksamheter, samt har samarbetat med flera andra kristna organisationer i Sverige och i utlandet.


Som månadsgivare stöder du den nya kyrkans arbete i Sverige och i andra länder med den summa du vill ge varje månad. På så sätt kan vi arbeta långsiktigt och vår nya kyrka, med sina 844 församlingar som finns över hela Sverige, får möjlighet att verka och växa!


Blir du månadsgivare nu får du ett förkläde sytt av Honorine, Mirna, Misa eller kanske Sylvie. Sömmerskor vi utbildat i Kongo-Brazzaville och i Kongo-Kinshasa. Deras tro på framtiden för sig och sina familjer har återvänt. Var med och ge fler möjligheten att klara livet och få framtidstro i ett krigshärjat Kongo – och på andra platser i världen där vi och våra systerkyrkor arbetar för de mest utsatta.


Tillsammans kan vi mer. Bli månadsgivare – och få ett förkläde sytt med kärlek!


Lasse Svensson /Direktor

Vad är Autogiro

Var med och förändra

Vi vill bli fler! Det är själva grundtanken med att vara kyrka.

Vi finns inte till för oss själva. Vi delar tro med varandra och strävar efter att leva ett kristet liv inspirerat av Jesus i vår samtid. Men vi är inte likadana!


Equmeniakyrkan består av 820 församlingar och finns i hela Sverige.


Vill du veta var vi finns och hur du kan komma med,  kontakta oss

Samarbeten och ekumenik


Ekumenik kan beskrivas som ett slags fredsrörelse. Det handlar om att våga gå fredens väg tillsammans med andra.


Vi hör ihop med varandra. Det är en grundsyn som är viktig för kyrkan. Vi tror att alla har ett ansvar för varandra och för skapelsen. Därför är det självklart att vi också vill samverka och samarbeta med andra kyrkor. Ekumenik betyder egentligen ”hela den bebodda världen”. Det betyder att vi som kristna har ett uppdrag att leva i gemenskap. Vi tror att det är tillsammans vi kan förändra världen.


Gemensam Framtid är en del av den världsvida, internationella kyrkan. Genom våra bildarsamfund har vi starka relationer till den Baptistiska världsalliansen (BWA), till den internationella metodistiska kyrkan (UMC) samt till de reformerta kyrkorna i världen (WCRC). Vi är aktiva medlemmar i Kyrkornas Världsråd (WCC) som samlar en stor del av världens kristenhet. Vi är medlemmar i ett europeiskt samarbete genom den Europeiska Kyrkokonferensen (KEK) och i en internationell gemenskap mellan fria evangeliska kyrkor (IFFEC).