Vårt Integrationscafe


En liten hälsning från vårt Integrationscafé.

 

Jag vill gärna berätta om vårt integrationscafé som vi har i vår kyrka varje onsdag mellan klockan 15 och 17.

 Vi startade den 3 februari tillsammans med Svenska kyrkan. Jag och Annika Person, diakoniassistent i Osby kyrka, har hållit i trådarna tillsammans med trogna besökare och medhjälpare både från vår församling och Osby kyrka. Besök har också kommit från flyktingsamordnare på kommunen.

Jag sökte pengar från Equmeniakyrkan och fick 15 000, vilket blev vår grundplåt. De pengarna har vi sedan använt till spel, pussel och lite grundmaterial som vi använder när vi tränar på det svenska språket. Pengarna har också använts till fikabröd.

Besöksantalet brukar ligga på 25-30 stycken, men nu på sommaren har vi varit lite färre. Som minst har vi varit 16 personer och som mest över 50.

Musik och sång använder vi också. Där är Osby kyrkas musiker en värdefull tillgång.

Osby kyrka fick möjlighet att söka pengar till sommaraktiviteter och vi har gjort tre utfärder med buss. Första utfärden blev till Älgsafarit i Markaryd Då var vi 33 stycken som fick uppleva en stund med skogens konung. För många av deltagarna var det första mötet med en älg. Dessförinnan var vi en onsdag på Hembygdsmuséet på Skansen, där Erik Ralsgård guidade och berättade om livet förr i Sverige.

Vår andra utflykt med buss gick till Wanås slott, där vi en varm sommardag gick i den lummiga parken och blev visade runt till en del av de konstverk som finns utställda i skogen. På den resan hade vi 40 deltagare. Nästa resa vi gjorde var till Denningarum där vi upptäckte gården tillsammans. I september planerar vi att ha en internationell fest, där vi ska dela våra matkulturer, musik och sånger. Denna fest blir den 24 september i församlingshemmet. Det är mycket berikande att möta olika människor och ta del av de öden och strapatser som fört dem till vårt land, men också att få uppleva det fina samarbetet mellan våra kyrkor.

Ta gärna chansen att komma en onsdag och ta en fika med oss.

Hälsningar Margot

 

VANÅS

SLOTTSPARK

INTEGRATIONSKAFÈ

Uppdaterad 2022-01-28

INTEGRATIONSKAFÈ

CYKELMONTERING

INFÖR

CYKEL-KURS


INTEGRATIONSFEST

ÄLGSAFARI

MARKARYD