Under rubriken Bibelstudier kommer vi att med viss regelbundenhet publicera länkar till hemsidor som delar med sig av undervisning i vår Bibel


Niclas Piensoho har gett ut en andaktsbok på Libris förlag med korta andakter och nedan kan du lyssna på Niclas när han läser ur sin egen bok "100 dagar med Jesus"

Under hundra dagar bjuds du in att följa den Jesus, som lärjungen Johannes beskriver i sina texter. Bibeltexter som utgår från insikten att Jesus verkligen var både människa och Gud, och att allt han gjorde har en evig betydelse och säger något till oss om oss.

Boken är skriven som en andaktsbok, uppbyggd kring teman och bibelberättelser som beskriver Jesu person och verksamhet. Med enkla, kommenterande texter, förs vi varsamt genom Johannesevangeliet texter, och inspireras av författaren till en förändringsprocess i reflexion och bön.


Avsnitt   "Förord" 

Avsnitt  "Hur började det"

Dag 1 "Jesus fanns innan han föddes"

Dag 2 "Liten men stor"

Dag 3 "Nära släkting"

Dag 4 "Min rätta pappa"

Dag 5 "Att lyssna"

Dag 6 "Barn av Gud"

Dag 7 "Född på nytt"

Dag 8 "Vanliga människor"

Dag 9 "Vänskap"

Dag 10 "Berätta"


Fortsättning följer ....!